Mobirise Website Builder

informačné technológie, informačná bezpečnosť, projekty, poradenstvo

Medit, s. r. o. je slovenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií. Naším cieľom je profesionalita, kvalita, spoľahlivosť a férová spolupráca. Nesľubujeme to, čo nevieme splniť. Splníme to, na čom sa dohodneme.

Naša práca

Mobirise Website Builder
Analýza a riadenie informačnej bezpečnosti

Služby zamerané na analýzu súčasného stavu, identifikáciu a inventarizáciu informačných aktív, analýzu a riadenie rizík, návrh riešení podľa stanovených požiadaviek a cieľov, implementácie relevantných opatrení.

Mobirise Website Builder
Príprava, realizácia a riadenie IT projektov 

Návrh architektúry, zabezpečenie projektového riadenia a prevádzky podľa  medzinárodných štandardov (TOGAF, PRINCE2, ITIL). Príprava projektovej dokumentácie pre ISVS v zmysle Vyhlášky 401/2023 o riadení projektov.

Mobirise Website Builder
Audit informačnej bezpečnosti podľa ISO27001/2022

Výkon auditu podľa medzinárodnej normy ISO 27001/2022, audit podľa zákona 69/2018, posudzovanie súladu, príprava na audit, kontrola plnenia opatrení. Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti.

Identifikačné a fakturačné údaje

MEDIT, s.r.o.
Hviezdoslavova 18
821 06 Bratislava
IČO: 35916028
DIČ: 2021933386
OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 34461/B

Kontaktné údaje a odkazy

info@medit.sk
+421-902-24-08-52
+421-905-58-97-55
Learning management system - LMS

www.kybersutaz.sk vybor@kybersutaz.sk